Anton Jurgens Charitable Trust

De Anton Jurgens Charitable Trust zet zich in voor maatschappelijk kwetsbare groepen en mensen in het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De trust werd opgericht in 1969 en is vernoemd naar Anton Jurgens, een van de grondleggers van multinational Unilever. De Anton Jurgens Charitable Trust is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en ingeschreven bij de Charity Commission for England and Wales.

Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk ondersteunt de Anton Jurgens Charitable Trust erkende goede doelen met donaties van maximaal ₤ 10.000. De London Committee is verantwoordelijk voor toewijzing van donaties.

Bekijk criteria en procedure (EN)

Nederland

In Nederland ondersteunt de Anton Jurgens Charitable Trust organisaties met een ANBI-status met donaties van maximaal € 25.000. De Commissie NL is verantwoordelijk voor toewijzing van donaties.

Lees hieronder meer over de criteria en procedure.

Op zoek naar het Anton Jurgens Fonds?

De Anton Jurgens Charitable Trust, Commissie NL en London Committee staan juridisch en operationeel los van de in Nederland gevestigde Stichting Anton Jurgens Fonds. Het Anton Jurgens Fonds zet zich specifiek in voor een betere arbeidsparticipatie van economisch zwakkeren in Nederland en een betere inkomenspositie van kleinschalige boeren in West-Afrika.

Bezoek de website van het Anton Jurgens Fonds ↗

Aanvraagcriteria

Vanuit algemene betrokkenheid en interesse in maatschappelijke vraagstukken ondersteunt de Anton Jurgens Charitable Trust stichtingen en verenigingen in Nederland door middel van donaties. Wil jouw  organisatie een aanvraag doen? Dan dient je aanvraag aan de volgende criteria te voldoen:

  • De stichting of vereniging die de aanvraag doet beschikt over een officiële ANBI-status en is actief in Nederland.
  • De activiteiten van de stichting of vereniging sluiten aan bij onze focusgebieden: educatieve zelfontwikkeling van jongeren, mentale weerbaarheid van jongeren en duurzame en lokale voedselproductie (zie hieronder).
  • De gevraagde donatie is niet groter dan € 25.000. 
  • De stichting of vereniging die de aanvraag doet heeft in de afgelopen drie jaar geen donatie van ons ontvangen.

Onze focusgebieden

In Nederland ondersteunen we stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met de educatieve of mentale zelfontwikkeling van jongeren, of met duurzame en lokale voedselproductie.

Educatieve zelfontwikkeling van jongeren

Een aanzienlijke groep jongeren t/m 24 jaar verlaat school voortijdig als gevolg van hun leefomgeving of thuissituatie. Door deze jongeren toegang te geven tot aanvullende scholing en aanverwante activiteiten verwerven zij de competenties die hen verder helpen en versterken zij hun zelfvertrouwen

Mentale weerbaarheid van jongeren

Externe factoren zorgen ervoor dat een deel van de jongeren t/m 24 jaar zich suboptimaal ontwikkelt. Zij hebben er veel baat bij wanneer ze inzicht ontwikkelen in hun eigen identiteit, waarden, sterke en zwakke kanten, interesses en ambities. Door op basis hiervan doelen te stellen, worden hun persoonlijke groei en ontwikkeling verder gestimuleerd. Dit versterkt zowel hun zelfvertrouwen als weerbaarheid, waardoor ze steviger in de maatschappij staan en meer kunnen bereiken.

Duurzame en lokale voedselproductie

De lange, grensoverschrijdende ketens en niet-duurzame productie die ons huidige voedselsysteem kenmerken, dragen bij tot de uitputting van de natuur. Door lokale duurzame initiatieven te stimuleren en ondersteunen, verbetert op termijn zowel de lokale duurzame voedseleconomie als -productie.